Ar skaņas krāsu saistītie mūzikas izteiksmes līdzekļi.

10.klasei.

9 3 2
6
4 1
2 4 3
7 1
6 5
5
8
solution word:
1 2 3 4 5 6

Horizontal
  • 9. Alterācijas zīme, kas pazemina skaņu.
  • 2. Skaņas, kuras ir nesaskanīgas.
  • 7. Alterācijas zīme, kas paaugstina skaņu.
  • 5. Eiropas mūzikā bieži izmantota skaņkārta.
  • 8. Izplatīta skaņkārta austrumu zemēs.
Vertical
  • 3. Eiropas mūzikā bieži izmantota skaņkārta.
  • 4. Instrumenta un balss nokrāsa.
  • 1. Atstatums starp divām skaņām.
  • 6. Skaņas, kuras saskan.