Cik daudz zini par Talsu pilsētu?

17. janvārī mūsu mīļā pilsēta, Talsi, atzīmēs savu vārda dienu. Par godu tam, esam sagatavojuši krustvārdu mīklu, kuru paši apķērīgākie var pildīt paši vai kopā ar vecākiem.

10
3 4
2
2 5 12
6 3 1 8 11
7
9
5
4 1
solution word:
1 2 3 4 5

Horizontal
 • 3. Ķēniņkalns jeb Pilsētas...
 • 2. Tirgus nosaukums, kurš norisinās augusta mēnesī Talsos
 • 6. Viens no Talsu pakalniem, kurš līdz šim ir plašāk pētītais kuršu nocietinājums
 • 8. Talsos ir ... pakalni
 • 5. Pakalns, kura galā jau iztālēm redzama Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca
 • 4. Pakalns, kurš augstumā dižākais, vēro pilsētas dzīvi no malas
Vertical
 • 10. Iela uz kuras atrodas Talsu Galvenā bibliotēka
 • 12. Saka, ka ezeri esot Talsu pilsētas...
 • 1. Dzejniece - talsiniece, kuras lasītāji ir gan bērni gan pieaugušie, lasām gan dzeju, gan prozu
 • 11. Kalns un ezers. Kas to var pateikt - vai ezers kalna vārdā vai kalns ezera vārdā nosaukts
 • 7. Populārs dziedātājs, talsinieks
 • 9. Talsu pils virsaiša meitas vārds, arī kafejnīcas nosaukums