Kopā par drošāku internetu!

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka speciāli Vispasaules Drošāka interneta dienai (#DID2023) izveidoja šī krustvārdu mīklu, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par drošu interneta lietošanu. Lai veicas!

10 7
8
5
2
6 4
3 1
9

Horizontal
  • 8. Tā ir visa informācija, kas par tevi ir atrodama internetā. Sastāv no 2 vārdiem: digitālā … .
  • 6. Vārdu virknē emocijas sakārtotas alfabēta secībā: apbrīna, … , interese, pārsteigums, prieks, sajūsma (Virtuālās uzvedības ABC – pozitīva emocija).
  • 4. Nespēja kontrolēt interneta lietošanas biežumu un ilgumu.
  • 3. Tas, kas ir ieviests, lai sasniegtu labāku rezultātu, panāktu (kā) uzlabojumu. Piemēram, datoru sistēmas rekonfigurācija tās veiktspējas uzlabošanai.
  • 9. Prasības, kas ir obligāti jāizpilda, jāievēro; nosacījumi. Ir mājas lapām, mobilajām lietotnēm utt.
Vertical
  • 10. Bezmērķīga laika pavadīšana internetā, pārslēdzoties starp interneta vietnēm un vēstījumiem. Sastāv no 2 vārdiem: … internetā.
  • 7. Cilvēks, kas rīkojas varmācīgi.
  • 5. Saturs, kurā tiek atklāts daļējs vai pilnīgs kailums un izteiktas seksuāla rakstura vēlmes, komentāri u.tml.
  • 2. Pretlikumīga rīcība internetā.
  • 1. Drošības sistēma, kas paredz speciāli programmēta datora ievietošanu starp kādas organizācijas lokālo datoru tīklu un Internetu. Viņš aizsargā šo lokālo tīklu no nesankcionētas Interneta tīkla lietotāju piekļuves, bet apgrūtina aizsargātā tīkla lietotājiem šī paša tīkla pakalpojumu izmantošanu.