Krustvārdu mīkla "LASĪTPRIEKS"

Krāslavas novada centrālā bibliotēka (Bibliotēku nedēļa 2020)

1
9
8
4
11
2
7
6 10
5
3

Horizontal
 • 4. Raksturo īpašību, kad gribās visu zināt.
 • 11. Antonīms vārdam ATSVEŠINĀTĪBA, VIENTULĪBA.
 • 2. Kas rodas sirdī, kad redzam bezdievīgu rīkošanos.
 • 6. Lasot grāmatas, mēs apgūstam vissvarīgāko mācību pasaulē, tā ir … (sevis izzināšana un veicina garīgo pilnveidošanos).
 • 5. Šī rakstura īpašība veicina panākumus dzīvē.
 • 3. Antonīms vārdam MUĻĶĪBA.
Vertical
 • 1. Šo ziņu gūstam, lasot grāmatas.
 • 9. Apziņa, kas dzīvo sirdī un visu par tevi zina.
 • 8. Sinonīms vārdam ANALĪZE.
 • 7. Antonīms vārdam VIENALDZĪBA.
 • 10. Dvēseles balss, kas visu saka priekšā.