"MANA LATVIJA"

Šajā mīklā tiek iekļauti dažādi jautājumi, kas saistīti ar Latvijas valsti, tās vēsturi, simboliem, pilsētām, dabu.

7
3
1 2
5
6
4
8

Horizontal
  • 3. Kā sauc Latvijas prezidentu (uzvārds)?
  • 1. Kā sauc Latvijas galvaspilsētu?
  • 4. Kas ir Latvijas valsts likumdevējs?
  • 8. Kādu kultūras mantojumu latviešu tauta ir saglabājusi gadsimtu gaitā?
Vertical
  • 7. 2022.gada putns Latvijā?
  • 2. Kā sauc Latvijas garāko upi?
  • 5. Svinīga dziesma, mūsdienās - viens no valsts simboliem
  • 6. Kurus gadskārtu svētkus Latvijā svin jūnijā?