Datu bāzes un uzziņas platformas

Turpinot svinēt Ventspils bibliotēkas simtgadi, vēlējāmies Jūs radošā veidā informēt par dažādām digitālajām platformām un datu bāzēm, kuras ļauj izzināt literatūras, kino mākslas un citu radošo industriju jomas. Atrodi atbildes uz visiem jautājumiem (apmeklējot norādītās interneta vietnes), un aizpildi šo anketu: ej.uz/resursiventspils. Pirmie divi pareizo atbilžu iesūtītāji savā īpašumā iegūs bibliotēkas suvenīrus.

4 9 4 3
5
7 7
3 2 6
8
1
2
6 5
1
solution word:
1 2 3 4 5 6 7

Horizontal
  • 4. Periodika.lv - Periodika ir laikmeta spogulis un aizraujošs ceļojums Latvijas vēsturē, tā ļauj salīdzināt ideoloģiski tik dažādos periodus – “cara laiku”, “pirmās brīvvalsts laiku”, “Ulmaņa laikus”, “vācu laikus”, “krievu laikus” un “mūsdienas”. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk kā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Nosauciet laikrakstu uz M burtu, kurš iznāca no 1931. līdz 1940.gadam?
  • 3. 3td.lv - "3td E-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia". Cik e-grāmatas iespējams saņemt vienlaicīgi? Uzraksti skaitli ar vārdiem.
  • 2. Biblioteka.ventspils.lv – Ventspils bibliotēkas mājas lapa, kurā pieejama informācija par bibliotēkas struktūrvienībām, darba laiku, pieejams katalogs, informācija par jaunieguvumiem , pasākumiem un projektiem. Ir divi periodiskie izdevumi, kuri 2020.gadā pieejami visās struktūrvienībās (izņemto Bērnu bibliotēku) – “Ventas Balss” un “________”.
  • 6. Lasamkoks.lv -Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains. Atrodi vienīgo digitālās bibliotēkas bilžu grāmatu un uzraksti tās nosaukuma otro vārdu.
  • 1. Redzidzirdilatviju.lv - Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs projekta gaitā izveidoja jaunu multimediālu interneta vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kurā sniedz iespēju attālināti meklēt un iepazīties ar informāciju no Arhīva datubāzēm par Arhīvā uzkrātajiem audiovizuālajiem dokumentiem, fotodokumentiem un skaņas dokumentiem no 19. gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. Katalogā pieejams 1 audioieraksts, kas vēsta par Ventspils ostas piesārņojumu. Kāds ir audio faila nosaukuma otrais vārds?
Vertical
  • 9. Diva.lv - Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls. Diva.lv piedāvā vairāk nekā 90 Latvijas Televīzijas raidījumu un ierakstu no 1963. līdz 2012.gadam un vairāk nekā 1600 Latvijas Radio raidījumu un ierakstu no 1940. līdz 2004.gadam. Publiski pieejami ir apmēram 30% video un audio ierakstu. Digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, iespējams noskatīties bibliotēkā. Kāds ir bērnu raidījuma “Miedziņš nāk” idejas autora uzvārds?
  • 5. Filmas.lv - visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām – sadaļā FILMU KATALOGS atrodamas ziņas par vairāk nekā 2700 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. Vairāk nekā 200 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā kādā no 783 Latvijas publiskajām bibliotēkām, filmu saraksts pamazām tiek papildināts. Cik filmas ir iekļautas Latvijas Kultūras Kanonā? (nosauc skaitli ar vārdiem)
  • 7. Literatura.lv - pamatā ir apjomīga un lietpratīgi izveidota Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu datubāze no 16. gadsimta līdz mūsdienām. Resurss bez ierobežojuma pieejams ikvienam un, izmantojot arī paplašinātās meklēšanas iespējas, iespējams atrast sev nepieciešamo informāciju par ar rakstniecību saistīto personu dzīvesgājumu, literāro darbību, recepciju, tulkojumiem, apbalvojumiem, aplūkot kartes un saiknes personu starpā. 1921.gadā Herberts Dorbe bija Vārves skolas skolotājs – latviešu valodas un ________ priekšmetos.
  • 8. Letonika.lv - latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta katalogu un citus interesantus faktus. Kādu dienu atzīmē 30. jūlijā? _______ dienu.