Krustvārdu mīkla "ROKRAKSTI"

Apskati latviešu autoru rokrakstus (attēlā virs krustvārdu mīklas), izlasi uzrakstīto un atrisini šo krustvārdu mīklu! Visi mīklā minētie autori - Aspazija, Čaklais, Čaks, Poruks, Rainis, Skalbe, Skujenieks, Upīts, Vācietis un Ziedonis - ir pārstāvēti letonika.lv Lasītavā. Atbildes raksti ar mazajiem burtiem. Pareizi ierakstīta atbilde iekrāsosies zaļā krāsā, nepareizi - sarkanā.

3 9 4
7 1
2
6
10
8
5

Horizontal
  • 3. ..publicisti atgādina manus tuvos deviņdesmit mūža gadus
  • 2. ..ar degošām kurpēm pa tagadni pāri
  • 6. ..jo tagad zinu es, kā gaisma krīt
  • 8. Bet dvēsele, kur paliek tā? ... Dievs ieliek to sev kabatā
  • 5. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:... Tu esi Latvija!
Vertical
  • 9. Pie taviem baltiem augstiem logiem jau klusi sniedzas rīta blāzma
  • 4. ..kā piena govs kļūst doma rāma, tik to vien lūdz, lai viņu slauc
  • 7. Tu esi upe, kas krastus meklē
  • 1. Daugav's abas malas mūžam nesadalās
  • 10. Sirds viena skumst